Wszystko zaczęło się w Grecji albo (prawie) wszystko ma korzenie w języku greckim

Niezależnie od tego, czy jesteś zakochany w Grecji, czy w języku greckim, czy w Greku to pewno już to wiesz: wszystko ma korzenie w języku greckim! Okey, okey, prawie wszystko…

  • Szkoła. Pochodzi od greckiego rzeczownika σχολή (skʰoˈlɛː) – spokój, wolny czas przeznaczony na nauki i wywodzi się od łacińskiego wyrazu schola – czas wolny, odpoczynek, bezczynność.
  • Pedagog. Paidagôgo, paidagôgos nie oznacza nauczyciela, lecz niewolnika, którego zadaniem była opieka nad dziecmi.
  • Teatr. Teatr pochodzi z greckiego teatro – miejsca do oglądania lub publicznosc.
  • Dialog. Pochodzi z języka greckiego: dialegomai — rozmawiać
  • Ginekolog. Pochodzi z grekiska gineka- kobieta
  • Pizza. Pochodzi od greckiego pikte- sfermentowane ciasto
  • Anioł. Pochodzi z greckiego ángelos- posłaniec
  • Kotwica, kalendarz, moneta, maraton, retoryka, logika, filozofia i demokracja. Lista może być długa, zobacz więcej na Youtube! Cala przyjemność po mojej stronie:)

PS. Zdjęcie na blogu jest zrobione w Kalamata, zimą 2018. Witaj w słonecznej Grecji!

Komentarz