Co oznacza “filotimo” i dlaczego jest to dla Greka tak samo istotne jak oddychanie

Filotimo to greckie słowo, któremu brakuje jednej uzgodnionej definicji. Stav Dimitropoulos, pisarz BBC zajmujący się podróżami, wyjaśnia, że ​​filotimo to słowo, które jest przedmiotem dyskusji od czasów starożytnej Grecji i którego nie można łatwo wyjaśnić (źródło). Może filotimo zapoczątkował moją miłość do Grecji? Poczucie bycia mile widzianym i akceptowanym? I choć nie był to główny powód mojej przeprowadzki, to zdecydowanie jest to ważna część mojego greckiego życia. Wszystkie zdjęcia w tym poście na blogu zostały zrobione w Kardamili w dniu „OXI” 2018. Bardzo się cieszę, że dni narodowe w Grecji są rodzajem festiwalu folklorystycznego. Grecy są dumni ze swojej przeszłości, nie będąc rasistami w stosunku do innych. Co jest ważne w dzisiejszych czasach.

Oficjalne tłumaczenie słowa filotimo „miłość do honoru” nie oddaje jego prawdziwego znaczenia, ponieważ filotimo reprezentuje złożony zakres cnót, w tym honor, godność, dumę, idealne działania, gościnność, więzi i obowiązki. Filotimo nie ma bezpośredniego odpowiednika w innych językach. Odnosi się do koncepcji altruizmu non-profit, czyli robienia czegoś dla innych bez szukania nagrody.

Filotimo jest uważany za cnotę w kulturze greckiej, reprezentującą bezwarunkową miłość, życzliwość i hojność. Jest odzwierciedleniem własnej duszy i wyborem bezinteresownego działania. Filotimo to dobroć, bezinteresowność i myślenie o dobru innych i świata.

Słowo i jego koncepcja ewoluowały w czasach narodzin demokracji w starożytnej Grecji. Słowo to ma korzenie w starożytnym greckim słowie „philotimia”, które oznaczało miłość do honoru lub wyróżnienia, i rozwinęło się w bardziej pozytywne konotacje w klasycznym okresie ateńskim. Społeczności greckie kierowały się raczej dumą, lokalnością i relacjami międzyludzkimi niż świadomością instytucjonalną.

Filotimo nie da się dokładnie przetłumaczyć na żaden inny język i stanowi unikalny aspekt greckiego usposobienia. Różni Grecy podali różne interpretacje filotimo, w tym postępowanie właściwe, kochanie i oddawanie czci Bogu i społeczeństwu, dążenie do doskonałości i pomaganie potrzebującym poza własną strefą komfortu. Filotimo łączy w sobie pojęcia przyjaźni i honoru oraz charakteryzuje etyczne, estetyczne i praktyczne sposoby życia w klasycznym greckim sensie. Emocjonalna i moralna satysfakcja wynikająca z okazywania filotimo jest większa niż jakakolwiek próba jego konceptualizacji. Filotimo jest istotnym aspektem greckiej tożsamości i jest dla Greka tak samo istotne jak oddychanie. (Tekst źródłowy Theodora Maios, Neoscosmos.com)

Wybrane linki